Giới thiệu Hoàng Nguyễn

Với sứ mạng: “Mang kiến thức với tư duy mới, thông minh, đơn giản và chuẩn mực” cho doanh nghiệp, HNA liên tục học hỏi, hợp tác, nghiên cứu những khoá học mang tính ứng dụng cao, áp dụng các tư duy mới nhất vào đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân sự cấp cao của doanh nghiệp, từ đó thay đổi doanh nghiệp trong quản lý và kinh doanh, nhất là marketing.

Nguyễn Vinh Quang (Mr.)
Founder & Chairman

Xem chi tiết

INTERNET MARKETING – CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Hãy đăng ký để được Tư vấn – Huấn luyện và Phát triển doanh nghiệp