Thương hiệu cá nhân đích thực – Phần 2

Bạn phải thực sự mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, thay đổi, nâng cao giá trị của bạn trong mắt người khác và thường xuyên cải thiện bản thân, trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

3 – 4 giai đoạn xây dựng thương hiệu cá nhân đích thực

3.1 – Xác định và vạch rõ tham vọng bản thân (personal ambition)

Tham vọng bản thân bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh và các vai trò chủ yếu của bản thân liên quan đến 4 yếu tố luôn có sự cân đối: yếu tố bên ngoài, bên trong, kiến thức – học vấn và yếu tố tài chính. Nói một cách đơn giản, bạn cần có sự nhận thức về bản thân, hiểu rõ giấc mơ của bạn là gì, bạn là ai, đại diện cho cái gì, điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt so với những người khác, cũng như xác định sở trường của bạn. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng một thương hiệu cá nhân mạnh.

 

3.2 – Xác định và vạch ra kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân (personal brand)

Đầu tiên, bạn phải phân tích các ưu, khuyết điểm của mình, cả cơ hội lẫn thách thức sẽ phải đối mặt trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Tiếp theo, bạn đánh giá bản thân dựa trên phân tích này. Kết quả của phân tích này chính là những mô tả về đời sống của bạn. Nó liên quan đến tham vọng cá nhân và những mục tiêu thương hiệu của bạn, tức những điều mà bạn muốn đạt tới khi xây dựng thương hiệu. Những mục tiêu này phải có mối liên hệ với 4 yếu tố đã đề cập ở trên.

Bạn cũng cần phải hiểu rõ khán giả của bạn là ai, nhu cầu lớn nhất của họ. Từ đó, bạn xác định chuyên môn của mình, tập trung vào một lĩnh vực giỏi nhất, biết rõ những kỹ năng chính, đặc điểm chủ yếu và phẩm chất nổi trội của bạn. Bước tiếp theo là xác định nội dung thương hiệu, tức cái cốt lõi mà bạn muốn người khác nhận biết về thương hiệu bản thân. Cuối cùng là thiết kế logo tượng trưng cho thương hiệu của mình.

 

 

3.3 – Lên kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động của bạn phải bao gồm các yếu tố thành công quan trọng của bản thân, mục tiêu, biện pháp thực hiện, mục đích và các hành động cải thiện bản thân và phải liên quan đến 4 yếu tố đã nêu ở trên.

Kế hoạch hành động là một công cụ hiệu quả để quản lý bản thân và thương hiệu, bằng cách phát triển các hành động cải thiện bản thân nhằm đạt được mục tiêu đặt ra, theo dõi diễn biến của các hành động này, ghi nhận các thông tin thương hiệu chủ yếu, khám phá cuộc sống và thương hiệu của bạn, tìm ra các con đường mới để xây dựng sự nghiệp…

 

 

3.4 – Thực hiện và nuôi dưỡng tham vọng, thương hiệu và lên kế hoạch hành động

Định hình tham vọng, thương hiệu và kế hoạch hành động trong đầu là các bước đầu tiên trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững và hiệu quả. Bước tiếp theo là thực hiện và nuôi dưỡng tham vọng, thương hiệu và kế hoạch hành động một cách hiệu quả, để có thể thành công trong cuộc sống.

Bạn phải thực sự mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, thay đổi, nâng cao giá trị của bạn trong mắt người khác và thường xuyên cải thiện bản thân, trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Để từ đó xây dựng niềm tin của mọi người đối với bạn, thiết lập tiếng tăm vững chắc trong chuyên ngành của mình. Trên cơ sở đó, bạn có thể làm công việc yêu thích, phù hợp với thương hiệu và giá trị của bản thân. Ngoài ra, bạn cũng có thể học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà thương hiệu của bạn còn yếu, cần nâng cao bản thân, thường xuyên tiếp thị thương hiệu, sáng suốt lựa chọn đối tác…

Theo NCĐT

XEM LẠI PHẦN 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *