Khóa học Lập Trình Website PHP & MySQL

Bạn đang tìm kiếm 1 nghề? Bạn phân vân giữa phần cứng? mạng? đồ họa? phần mềm? Lập trình là 1 nghề đang rất cần đội ngũ chuyên viên giỏi.

khoa hoc php

NGHỀ LẬP TRÌNH WEB – NHÂN LỰC LUÔN THIẾU

Lập trình website là 1 nghề hiện nay đang rất cần đội ngũ chuyên viên giỏi. Một trong những nền tảng mở “đình đám” hiện nay là “cặp bài trùng” PHP và MySQL! Nhắc đến PHP người ta không thể không nhắc đến JoomlaDrupal hay Zend Framework. Rất nhiều những website, những hệ thống web từ chính phủ, tập đoàn đến các doanh nghiệp tư nhân được tạo thành dựa vào những nền tảng trên.

Bạn đang tìm kiếm 1 nghề? Bạn phân vân giữa phần cứng? mạng? đồ họa? phần mềm? Lập trình website là 1 nghề hiện nay đang rất cần đội ngũ chuyên viên giỏi.

Hãy xem anh Trần Minh Quang – Giảng viên Trung tâm Hoàng Nguyễn – Phát triển các ứng dụng cho FPT Online nói: Vì sao anh chọn PHP để phát triển các ứng dụng và nghề nghiệp của mình?”

Bên cạnh đó, anh Huỳnh Công Đức – Giảng viên Trung tâm Hoàng Nguyễn cũng cùng chia sẻ về: 5 lý do học lập trình PHP tại Hoàng Nguyễn“.

Có bao giờ bạn tự hỏi đã thực hiện tốt một câu nói bất hủ “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” chưa?

Nhân lực hiện tại:

 • Một trong những nền tảng mở “đình đám” hiện nay là “cặp bài trùng” PHP MySQL ! Nhắc đến PHP người ta không thể không nhắc đến Joomla, Drupal hay Zend Framework và rất nhiều những website, những hệ thống web từ chính phủ, tập đoàn đến các doanh nghiệp tư nhân được tạo thành dựa vào những nền tảng trên.
 • Tư duy thay đổi và phương thức thay đổi, các lập trình viên thế hệ mới không chỉ  phải giỏi kỹ thuật, nắm vững kiến thức cơ bản mà còn phải là người am hiểu các hệ thống mã nguồn mở.
 • Tuy nhiên, nguồn nhân lực được đào tạo ra hiện tại phần lớn chưa đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu trên. Nguyên nhân chủ yếu là do việc đào tạo tràn lan và chạy theo mốt trong những năm trước mà không chú trọng đến chất lượng đào tạo và nhu cầu đầu ra của xã hội.

Nhu cầu còn rất lớn:

 • Đề án “Tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT” được trình Thủ tướng phê duyệt ngay trong tháng 02/2010 cũng vấp phải vấn đề thiếu thốn về nền tảng nhân lực.
 • Theo nhận định của giới chuyên gia, nhu cầu nhân lực CNTT đặc biệt là các chuyên viên, lập trình viên web trong vòng 10 năm tới sẽ tăng gấp hàng chục lần để đáp ứng nguồn cung cho các doanh nghiệp CNTT Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia và các khách hàng toàn cầu.

Tham gia khóa học lập trình PHP & MySQL, bạn sẽ nắm vững:

 • Kiến thức và kỹ năng lập trình trên PHP.
 • Kết nối, thao tác và quản trị nhuần nhuyễn cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Nắm vững và áp dụng các mô hình OOP, MVC vào hệ thống thực tế, cùng với các kiến thức về Javascript, Ajax, và XML.
 • Khả năng tự nghiên cứu các hệ thống mã nguồn mở như Joomla, Drupal, Zend Framework,…

Hoàng Nguyễn – Đơn vị đào tạo Lập trình ứng dụng website PHP & MySQL uy tín, chuyên nghiệp tại TPHCM

Bạn sẽ được gì khi nắm vững các kiến thức trên đây?

 • Bạn hoàn toàn tự tin để tạo ra bất kỳ website thuộc bất kỳ lĩnh vực nào từ trang tin điện tử, website giới thiệu doanh nghiệp, website bán hàng, rao vặt, các phần mềm dựa trên nền tảng web cho đến các trang thương mại điện tử chuyên nghiệp.
 • Bạn sẵn sàng xin việc vào bất kỳ công ty thiết kế web với mức lương tối thiểu 5,000,000VNĐ trở lên.
  Và cuối cùng, xin chúc mừng, bạn có thể ngẩng cao đầu để nói với tất cả mọi người – Tôi là một lập trình viên web chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn tất Khóa học lập trình web PHP & MySQL, bạn sẽ được:

 • Cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học có giá trị toàn quốc (tham dự đủ 80% thời lượng học phần và hoàn tất đồ án cuối khóa).
 • Học bổng toàn phần hoặc bán phần để tham gia các khóa học tiếp theo.
 • Hỗ trợ chuyên môn trọn đời bởi các chuyên gia, giảng viên, kỹ thuật viên của trung tâm khi các bạn đi làm dự án thực tế

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP & MYSQL:

1. Giới thiệu ngôn ngữ PHP 8. Xứ lý File, thư mục và truy xuất tài nguyên trên mạng
– Các khái niệm cơ bản: cài đặt, cấu hình, …
– Biến (Variables).
– Hằng (Constants).
– Kiểu dữ liệu ( Data Types ).
– Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions).
– Các toán tử (Operators).
– Câu lệnh điều kiện if, switch.
– Vòng lặp ( for, while, do… while, continue, break).
– Tạo file.
– Truy xuất dữ liệu với File: Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi thuộc tính của file.
– Thao tác với thư mục: Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành,.
– Truy xuất tài nguyên trên mạng:
— Giao thức HTTP.
— Giao thức FTP.
2. Hàm 9. XML và Web Services
– Giới thiệu hàm.
– Khai báo hàm.
– Giá trị trả về của hàm.
– Sử dụng hàm.
-Tham số truyền: tham trị, tham biến.
– Phạm vi biến: biến toàn cục, biến cục bộ.
A. XML
– Định nghĩa XML, quy tắc trong file XML.
– Các thuật ngữ thường sử dụng.
– Thao tác với SimpleXMLElement.
— Đọc cấu trúc.
— Truy xuất thuộc tính và đối tượng con.
— XPath Query.
— Chỉnh sửa dữ liệu XML.
– Thao tác với DOM:
— Đọc và lưu cấu trúc XML.
— XPath Query.
— Chỉnh sửa dữ liệu XML.
— Xóa dữ liệu XML.
B. Web Services
– Khái niệm về Web Services.
– SOAP: giao thức hỗ trợ xây dựng Web Services.
– REST: truy xuất tài nguyên hệ thống dựa trên URI.
3. Mảng
– Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng.
– Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp for, while, foreach,….
– Kiểm tra giá trị tồn tại trong mảng.
– Sắp xếp dữ liệu.
– So sánh mảng.
– Trộn mảng.
– Mảng nhiều chiều: khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,…
4. Chuỗi 10. Các vấn đề mở rộng
– Định nghĩa chuỗi.
– Mối quan hệ giữa chuỗi và mảng.
– So sánh chuỗi.
– Chuỗi con.
– Các hàm sử dụng trong chuỗi: tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường.
A. Biểu thức chính quy (Perl – Compatible Regular Expressions)
— Giới thiệu.
— Quy tắc.
— Tạo biểu thức chính quy.
— Tìm và thay thế chuỗi dựa trên biểu thức chính quy.
B. Thiết kế khuôn mẫu (Design Pattern)
— Singleton Pattern.
— Factory Pattern.
— Registry Pattern.
— Proxy Pattern.
C. Mô hình MVC
— Giới thiệu.
— Xây dựng mô hình MVC.
D. PHP và AJAX
E. Các kiến thức Bảo mật web căn bản
5. Lập trình Form
– Xử lý dữ liệu trên Form:
—- Phương thức GET.
—- Phương thức POST.
– Đối tượng HTTP HEADER:
—- Redirection.
—- Cookie.
—- Session.
6. Ngôn ngữ SQL – Lập trình CSDL Đồ án Xây dựng website cuối khóa học lập trình web
A. Phân tích thiết kế hệ thống
– Quy trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống.
– Thiết lập sơ đồ phân tích.
– Tổng quan cơ sở dữ liệu.
– Lược đồ quan hệ CSDL.
B. Ngôn ngữ SQL

– Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
– Các toán tử.
– Các kiểu dữ liệu.
– Các câu lệnh truy vấn:
— Tạo table.
— Thay đổi cấu trúc.
— Thêm dữ liệu vào bảng.
— Chỉnh sửa dữ liệu.
— Xóa dữ liệu.
– Các câu lệnh hiển thị dữ liệu
— Select đơn giản.
— Select có sắp xếp dữ liệu.
— Select có hàm tính toán.
— Select có kết bảng.
— Select phân nhóm.
— Select tìm kiếm.
C. Lập trình CSDL
– Tạo kết nối cơ sở dữ liệu.
– Lựa chọn CSDL làm việc.
– Thực thi câu lệnh SQL.
– Duyệt Recordset.
– Đếm số dòng Recordset.
– Hiện thị ID mới nhất.
– Thông báo lỗi.
Xây dựng website hoàn chỉnh bao gồm trang Quản trị ( Back- End) và trang Hiển thị (Front – End):
A. Phân tích
– Phân tích thiết kế hệ thống.
– Phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu.
B. Xây dựng trang Quản trị:
– Xây dựng trang đăng nhập: login, logout.
– Quản trị đối tượng: thêm, sửa, xóa, hiển thị.
– Sử dụng các thành phần trên Form.
– Thao tác với Template.
– Quản trị đa ngôn ngữ.
– Thao tác Upload file.
– Thao tác Email.
– Sử dụng What You See What You Get Editor (WYSWYG).
– Xử lý mối quan hệ 1 – nhiều.
– Xử lý mối quan hệ nhiều – nhiều.
– Quản lý module và các chức năng.
– Xây dựng hệ thống phân quyền (ACL) và ngăn cản truy xuất bất hợp lệ.
C. Xây dựng trang hiển thị bên ngoài:
– Xây dựng các khối dữ liệu ở các menu trái, phải, trên, dưới,…
– Xây dựng trang liệt kê: liệt kê tin tức, sản phẩm.
– Trang chi tiết.
– Quản lý bình chọn, quảng cáo, web link.
– Xây dựng chức năng đăng ký thành viên.
– Xây dựng chức năng tìm kiếm.
– Xây dựng giỏ hàng: Liệt kê sản phẩm, tạo giỏ hàng, thêm, sửa, xóa các hạng mục trong giỏ hàng.
– Các khái niệm về Thương mại điện tử: Quản lý đơn hàng, Phương thức thanh toán, Phương thức vận chuyển,…
Và các vấn đề khác,…
D. Đưa website lên hosting
7. Lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)
– Khai báo lớp: thuộc tính, phương thức.
– Thể hiện của lớp.
– Constructor của lớp.
– Sự thừa kế trong hướng đối tượng.
– Phạm vi sử dụng tài nguyên trong lớp.
– Lớp hằng.
– Lớp tĩnh.
– Lớp trừu tượng ( Abstract Classes).
– Giao diện (Interfaces).
– Quản lý thông báo lỗi (Exceptions).
– Cơ chế tự động Include các file định nghĩa (Lazy Loading).

CÁC KIẾN THỨC THAM KHẢO

HÌNH ẢNH LỚP HỌC:

Lớp học lập trình web

Học lập trình website

Khóa học lập trình website PHP

Trung tâm đào tạo lập trình uy tín

Đào tạo lập trình chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *