Facebook News

Các bạn có biết hiện nay trên NewFeeds có một số thay đổi? Chắc cũng có nhiều người biết rồi, nhưng ở đây tôi xin chia sẽ lại cho những người chưa biết:

Những Thay đổi trên NewFeeds:

  1. Người dùng Facebook sẽ có thể nhìn thấy nhiều post từ 1 nguồn trên News Feed trong cùng 1 thời điểm thay vì chỉ 1 Post mới nhất từ mỗi nguồn như trước đây.
  2. Facebook sẽ ưu tiên hiển thị Post từ bạn bè cao hơn trong News Feed so với Post từ Fanpage các bạn đã Like.
  3. Facebook sẽ không hiển thị trên News Feed những Post mà bạn bè của người dùng Like hoặc Comment.
  4. Facebook ưu tiên xếp các video trực tiếp có vị trí cao hơn trên News Feed

Những ảnh hưởng từ thuật toán mới của Facebook đến quảng cáo:

  1. Facebooker có thể thấy nhiều post khác nhau từ một nguồn được hiển thị liên tiếp trên news feed.
  2. Facebook ưu tiên những bài của user, bạn bè è lượt like fanpage không còn nhiều giá trị
  3. Facebook sẽ không hiển thị trên news feed những post mà bạn bè của người dùng Facebook  like hoặc comment è Giảm lượt reach của fanpage có thể đến 50%.

Nguyên tắc bất di bất dịch của Facebook:

Facebook được xây dựng dựa trên ý tưởng về việc kết nối mọi người với bạn bè và gia đình của họ.”

Đó vẫn là nguyên tắc vận hành của trang News Feed ngày nay. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là duy trì kết nối của bạn với mọi người, mọi nơi và mọi thứ bạn muốn kết nối – bắt đầu với những người là bạn của bạn trên Facebook.”

(Trưởng trang News Feed, Adam Mosseri )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *