Kiểm tra quảng cáo Facebook với A/B TESTING

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra thiết kế nhiều quảng cáo ‘và khán giả mục tiêu để phát hiện ra những hiệu quả nhất

 

Các Testing trong Facebook Marketing:

 

Các Testing trong Facebook Marketing:

  • Trong thiết kế: Tiêu đề, hình ảnh, văn bản, trang đích, mô tả liên kết, kêu gọi hành động, vị trí
  • Đối tượng Mục tiêu: thành phố, ngôn ngữ, tuổi tác, giới tính, tình trạng mối quan hệ, mối quan tâm chính xác, hành vi, nhân khẩu học tiên tiến (thu nhập hộ gia  đình, thành phần gia đình, vv), khán giả tùy chỉnh, các thiết bị di động, trường học, làm việc, tiêu đề, …

Ngân sách cho Testing:

  • Tạo một chiến dịch nhỏ hoặc trong CPC hoặc oCPM không có xét nghiệm để hiểu một Chi phí trung bình mỗi chuyển đổi
  • Một khi bạn có một chi phí cơ bản mỗi chuyển đổi, thiết lập thử nghiệm chia của bạn. Tốt nhất, bạn muốn phân bổ ngân sách đủ lớn để cho phép mỗi quảng  cáo để nhận được ít nhất 20 chuyển đổi. Vì vậy, nếu bạn đang thử nghiệm năm hình ảnh và chi phí cho mỗi chuyển đổi là $ 2, bạn muốn có một ngân sách $  200 ($ 2 * 5 * 20).
  • Có một số khó khăn mà bạn sẽ cần phải tôn trọng về ngân sách. Ví dụ, khi đấu thầu trên CPC, AdSet của bạn phải có một ngân sách ít nhất là 2x thầu  quảng cáo cao nhất. Ngoài ra, mỗi AdSet phải có ít nhất 1 $ ngân sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *