Lập trình: Là quá trình xây dựng những ứng dụng  dựa trên các ngôn ngữ lập trình có sẵn như Java, C++, Ruby, Php, Asp, ASP.Net, Visual Basic.Net và C#...

Phân loại lập trình:

 • Lập trình Web
 • Lập trình Hệ Thống
 • Lập trình Database
 • Lập trình Game
 • Lập trình Mobile

Nhiệm vụ chính của người lập trình là:

 • Xây dựng mới một ứng dụng
 • Nâng cấp và sửa chữa các ứng dụng có sẵn
 • Xây dựng các chức năng xử lý
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới

Những yếu tố để trở thành một lập trình viên:

 • Có một nền tảng kiến thức căn bản vững chắc
 • Suy nghĩ một cách logic
 • Tiếp cận vấn đề có thứ tự và luôn chú ý tới chi tiết
 • Làm việc nhóm
 • Làm việc một mình trong thời gian dài
 • Kỹ năng thiết kế
 • Kiên nhẫn
 • Tự học

Là một Lập trình viên thì cần gì?

 • Không bao giờ sợ phải bắt đầu.
 • Không viết hai lần cùng một đoạn mã giống nhau.
 • Khi xây dựng một phần mềm bất kỳ, hãy nghĩ đến tương lai đến tương lai của nó.
 • Viết mã càng ít bao nhiêu ,mắc lỗi càng ít bấy nhiêu.
 • Bạn sẽ không bao giờ trở thành một lập trình viên giỏi nếu chỉ tập luyện 2 giờ mỗi ngày.
 • Tất cả các công việc đều có phần thú vị và phần buồn chán, nghề lập trình cũng không ngoại lệ.
 • Kẻ thù số một của các lập trình viên là gì? Kiêu căng và thoản mãn bản thân.
 • Không bao giờ được nghĩ chúng ta không thể làm được một điều gì đó.
 • Không bao giờ được bằng lòng với mã nguồn đã viết vì nó không bao giờ là tối ưu cả.
 • Một chương trình tốt là chương trình phải thỏa mãn khách hàng và các lập trình viên khác chứ không phải là thỏa mãn chính mình.
 • Hãy làm việc như không phải làm việc một ngày nào cả.

Những yếu tố khác nên có:

 • Biết chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đã biết với đồng nghiệp, cộng đồng
 • Luôn luôn lắng và học hỏi.
 • Đôi khi phải chấp nhận một vấn đề dù nó chưa phải là hoàn hảo.
 • Phải có cái nhìn cho tương lai để chuẩn bị ngay từ bây giờ.
 • Trước khi xây dựng một chương trình bất kỳ hãy tham khảo nhưng chương trình tương tự.

Học Lập trình website PHP
Học lập trình Zend Framework