Cộng đồng hỗ trợ Hoàng Nguyễn:

zalo icon


 

Điều kiện để bạn có thể học Lập trình web là:

  • Có một nền tảng kiến thức căn bản vững chắc
  • Suy nghĩ một cách logic
  • Tiếp cận vấn đề có thứ tự và luôn chú ý tới chi tiết
  • Có khả năng làm việc nhóm
  • Có khả năng làm việc một mình trong thời gian dài
  • Kỹ năng thiết kế
  • Kiên nhẫn
  • Có khả năng tự học

ĐỐI TÁC CỦA HOÀNG NGUYỄN

[X]