Là tập tin không có liên kết từ bất kỳ trang nào. Thông thường, đây là những tập tin không cần thiết. Ví dụ như những hình ảnh, những tập tin javascript hoặc những tập tin css không dùng. Một nguyên nhân khác là trước đây bạn có cung cấp liên kết đến các website khác để tải về e-book hoặc phần mềm trên website của bạn nhưng vì lý do gì đó những liên kết đó không còn, nên e-book hoặc phần mềm của bạn trở nên “mồ côi”. Ngoài ra, một tập tin đã được sao chép từ vị trí này sang vị trí khác nhưng không xóa từ vị trí cũ

tap tin mo coi

Tại một thời điểm nào đó, có 4 trang liên kết đến myfile.html (trong trường hợp thực tế, myfile có thể là hình ảnh, javascript, css và dĩ nhiên là một trang html). Sau đó, các bạn hủy bỏ liên kết đến myfile.html từ trang 1. Sau một thời gian nữa, các trang 2 3 4 bị xóa để thay bằng các trang mới và cuối cùng không có trang nào liên kết đến myfile.html.

Chú ý: nếu bạn không phải là người tạo ra website, hãy liên hệ với họ để biết thông tin về tập tin “mồ côi” trước khi xóa nó.

Những điểm cần lưu ý:

  • Tập tin “mồ côi” không liên kết đến bất kỳ tập tin nào trong website của các bạn. Nếu những tập tin này không có giá trị, hãy xóa chúng để giải phóng không gian cho hosting.
  • Trước khi xóa tập tin mồ côi, đảm bảo rằng không có bất kỳ một liên kết nào từ bên ngoài trỏ đến nó.

 

Khóa học

Khóa học làm web A - Z cho Chủ shop Bán hàng Online
Khóa học SEO Thông Minh- Đào tạo SEO- Dạy SEO Web Top 10 Google
Khóa học Facebook Marketing Thực hành Hiệu quả
Khóa học Quảng cáo Google Adwords nâng cao
Khóa học Quảng cáo Google Adwords A - Z

Nhận ưu đãi lớn

Bạn hãy để lại thông tin để được Tư vấn Nhanh và Nhận Ưu đãi, cần gấp thông tin hãy gọi cho Phương Linh 0912.862.039 nhé.

Tên bạn:

Hãy nhập đầy đủ họ tên
E-mail:

Email không hợp lệ
Điện thoại: (*)

Invalid Input