Cộng đồng hỗ trợ Hoàng Nguyễn:

zalo icon


Họ tên: Trịnh Hữu Thịnh
Số ĐT:  0977.241.523
Tên đề tài: Xây dựng website cho thuê phòng trọ
Giảng viên hướng dẫn : Trần Minh Quang
Điểm: 8.5

1. Giới thiệu website

 • Website được xây dựng trên nền Zend Framework
 • Website xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế  về nhà ở của sinh viên…
 • Là kênh truyền thông trao đổi thông tin giữa người cho thuê phòng và người có nhu cầu thuê phòng.

báo cáo đề tài khóa học zend framework

 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE

báo cáo đề tài khóa học zend framework

 CHỨC NĂNG WEBSITE

báo cáo đề tài khóa học zend framework

2. Nhận xét của giảng viên

2.1 Mô tả chức năng
 • Có sử dụng mô hình usecase để mô tả phần ACL.
 • Chức năng website rõ ràng.
 • Sử dụng cache nhưng vẫn chưa phát huy đủ các mặt của cache, chỉ sử dụng cache resultquery.
2.2 Nội dung website
 • Website triển khai khá hoàn chỉnh, tuy nhiên chưa thực sự ứng dụng tốt thực tiễn.
 • Một tin đăng muốn làm mới chưa có ràng buộc về điều khoản.
2.3 Nội dung khác
 • Ưu điểm biết về cách dùng cache, ACL.
 • Chưa tạo ngăn chặn XSS.
 • Zend captcha chưa reset.

ĐỐI TÁC CỦA HOÀNG NGUYỄN

[X]